“ik kijk naar de ruimtelijke context en samenhang, landschap of bebouwing, waarin de overweg zich bevindt zowel aan de weg- als aan de spoorkant’”

persoon-landschap

 

Methodiek bij landschap en stedenbouw:

uitvoeren van een ruimtelijke analyse o.a.
de omgeving in beeld brengen van zowel een landschappelijke als een stedenbouwkundige context en
hoe veranderingen hierin kunnen bijdragen aan een betere inpassing of verhoging van de attentiewaarde van de overweg.

Maatregelen in het kader van landschap en stedenbouw:

  • 1. weg aanpassingen ter vergroting van het attentieniveau
  • 2. overzichtelijkheid verbeteren

Voorbeelden bij landschap en stedenbouw:

voorbeeld-1-kaderBeter zicht op de overweg, of doorgaande beweging onderbreken.

voorbeeld-2-landschapVerwijderen van bomen of groen voor overzichtelijkheidsmaatregel.