“ik kijk naar de beleving en het gedrag van de weggebruiker”

persoon-gedrag-70

 

Methodiek bij gedrag:

uitvoeren van een gedragsanalyse:
o.a. het in beeld brengen van de beleving en het gedrag van de diverse doelgroepen en hoe de specifieke omgeving dit gedrag beïnvloedt.

Maatregelen in het kader van gedrag:

  • 1. verleiden tot alternatieve, veiligere routes (navigatie, promotie)
  • 2. attenderen op verandering situatie (kleur, verlichting, kruisvlak accentueren, waarschuwing via navigatie)
  • 3. aantrekkelijker maken van omgeving, beleving (wachttijd verkorten of wachten leuk maken door informatie te geven, iets leuks te laten zien of doordat je iets krijgt)
  • 4. opwerpen fysieke barrières (hekken, palen)
  • 5. reduceren hoeveelheid informatie (rustiger wegbeeld)

Voorbeelden gedrag:

Het verleiden van gemotoriseerd of langzaam verkeer tot alternatieve routes die veiliger zijn met behulp van dynamisch verkeersmanagent. Via dynamische routeinformatiepanelen (DRIPS) kan al het verkeer gestuurd worden om een route te rijden met een veiligere overweg (bijvoorbeeld een ongelijkvloerse overweg).  Op die manier worden de routes met onveilige overwegen ontlast.

Het is mogelijk om met kleurverschil, verlichting of het accentueren van het kruisingsvlak de weggebruikers te attenderen op een verandering van de situatie of de aanwezigheid van de overweg. Bij deze maatregelen moet wel rekening worden gehouden met de richtlijnen (VVO rapport, 1999). Het is bijvoorbeeld niet mogelijk een afwijkende kleur toe te passen.

Wachttijd verkorten of wachten leuk maken door informatie te geven of iets leuks te laten zien.

Filewaarschuwingsmatrix bak A
waarschuwings-matrix

Wachten leuk maken door informatie te geven, iets leuks te laten zien.
In Portugal laat men het rode popje dansen, indien men moet wachten voor het verkeerslicht.
dansend-verkeerslicht

Plaatsen extra ahobstellers bij open gaten
Links van de weg staat soms geen voetpad ahob maar wel een zigzaghek. Met tegenwoordig veel wandelaars met oordopjes in is een Ahob boom zinvoller.
Doorlooptijd: 2 jaar
Kosten: € 50.000,- / € 100.000,-

voetpad-AHOB

Aanleg vrijliggende fietspaden naast een bestaande Ahob
Een vrijliggend fietspad mag, bij treinpassage, geheel afgesloten worden en is daarmee een goede afsluiting voor fietsers.

Vrijliggend fietspad, eventueel te combineren met een voetpad er naast.
Doorlooptijd: 2 jaar
Kosten: € 200.000,- / € 1.200.000,-
vrijliggende-fietspaden-AHOB-2

voorbeeld-6-kaderReduceren van hoeveelheid informatie voor een beter overzicht.