Samen overweg voor een beter resultaat

banners-innovatief

banners-kosteneffectief

banners-helicopterview

banners-out-of-the-box

Innovatief
Maatregelen vanuit een ander perspectief, het ontwikkelen van een nieuw concept/idee.

Kosteneffectief
Maatregelen waarbij naar zowel de kwaliteit als de kosten wordt gekeken met als doel het beste resultaat in termen van veiligheid en doorstroming tegen zo laag mogelijke kosten.

Helicopterview
Maatregelen waarbij vanuit meerdere aspecten (o.a. gedrag, verkeer, landschap en spoor) naar het probleem is gekeken.

Out of the box
Maatregelen die voortkomen door vanuit andere invalshoeken naar het probleem te kijken Denk aan de ‘Einstein theorie’ dat zegt dat een probleem niet kan worden opgelost binnen de context van waaruit het probleem is ontstaan.

voordelen